Μόσχα: Έχουμε καταλάβει 400 τετραγωνικά χιλιόμετρα ουκρανικού εδάφους φέτος