«Η καταστροφή του φράγματος Καχόβκα δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες», λέει η ΙΑΕΑ