Ειδική τράπεζα ΕΕ για τη βιομηχανία ηλιακής ενέργειας, πρότεινε ο Υπ. Ενέργειας

Δευτέρα, 4/3/2024 - 19:57
Γιώργος Παπαναστασίου

Τη δημιουργία εξειδικευμένης τράπεζας με αποκλειστικό αντικείμενο τη χρηματοδότηση της βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας, εισηγήθηκε σε παρέμβασή του σε γεύμα εργασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ενέργειας της ΕΕ ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το γεύμα εργασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας είχε ως αντικείμενο την κατάσταση της βιομηχανίας ηλιακής ενέργειας και το μέλλον της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο κ. Παπαναστασίου εισηγήθηκε τη δημιουργία μιας εξειδικευμένης τράπεζας με αποκλειστικό αντικείμενο τη χρηματοδότηση της βιομηχανίας για την παραγωγή προϊόντων τεχνολογίας ηλιακής ενέργειας («Solar Bank»), η οποία θα εδράζεται στις ίδιες αρχές με αυτές που διέπουν τη νεοσυσταθείσα Τράπεζα Υδρογόνου.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Υπουργός Ενέργειας εξέφρασε την ετοιμότητα της Κύπρου για υπογραφή διακήρυξης της ΕΕ για την στήριξη του τομέα της ηλιακής ενέργειας. Ο κ. Παπαναστασίου υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για αύξηση της ευελιξίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, μεταξύ άλλων, μέσω του ανασχεδιασμού των τελών δικτύου, της εφαρμογής έξυπνων τεχνολογιών και της εκπόνησης κατάλληλων ρυθμιστικών πλαισίων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών των Υπουργών Ενέργειας, τα κράτη μέλη έφτασαν επίσης σε πολιτική συμφωνία επί της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη συνέχιση των συντονισμένων μέτρων για τη μείωση της ζήτησης του φυσικού αερίου.

Στην παρέμβασή του ο κ. Παπαναστασίου συμφώνησε με τη συμβιβαστική πρόταση της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου, και σημείωσε ότι η σύσταση αναγνωρίζει τις ειδικές εθνικές συνθήκες των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένα με ένα διασυνδεδεμένο σύστημα αερίου άλλου κράτους μέλους, όπως η Κύπρος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την πρόοδο στην ασφάλεια εφοδιασμού και την προετοιμασία για τον χειμώνα 2024 - 2025, ο κ. Παπαναστασίου υπογράμμισε δε ότι για να αντιμετωπιστούν μελλοντικές κρίσεις είναι σημαντικό να υιοθετηθούν συγκεκριμένα μέτρα όπως η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, η ολοκλήρωση των διασυνδέσεων και η περαιτέρω ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Ακόμα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου ο Ουκρανός Υπουργός Ενέργειας, Γκέρμαν Γκαλουσένκο, ενημέρωσε μέσω τηλεδιάσκεψης για την ενεργειακή κατάσταση στη χώρα του, καθώς και για την κατάσταση του ενεργειακού συστήματος και των υποδομών στην Ουκρανία.

Οι Υπουργοί ενημερώθηκαν επίσης για την πρόοδο, που σημείωσαν τα κράτη μέλη ως προς την επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον, το κλίμα και την ενέργεια για το 2030.