Έρχεται ο έμφυλος κρατικός προϋπολογισμός: Τι είναι και πότε θα εφαρμοστεί;

Τετάρτη, 27/9/2023 - 13:58

Με βάση τα όσα άκουσε από την κοινωνία των πολιτών στην ευρεία διαβούλευση που διοργάνωσε, χαράσσει τη νέα εθνική στρατηγική για την ισότητα των φύλων η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων Τζόζη Χριστοδούλου.

Η κ. Χριστοδούλου βρέθηκε στο στούντιο της εκπομπής Alpha Ενημέρωση εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την ευρεία διαβούλευση και ανέλυσε το όραμά της.

«Είναι καιρός το κράτος και η οποιαδήποτε Κυβέρνηση να συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών, δεν πρέπει να είναι δύο ξεχωριστές οντότητες. Η πραγματικότητα είναι αυτή που γνωρίζουν η κοινωνία των πολιτών, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι ΜΚΟ, πολιτικές γυναικείες οργανώσεις. Άρα χθες ήταν μια προσπάθεια, να φέρουμε κοντά το κράτος με την κοινωνία.»

«Συμμετείχαν περίπου 200 άτομα ώστε να δημιουργήσουμε μια στρατηγική για την οποία νιώθει η κοινωνία των πολιτών, ότι αυτό το πλάνο δράσης, ανήκει και σε αυτούς και δεν είναι το κράτος που υποβάλλει κάποιες πολιτικές, κάποιες δράσεις και πρέπει να εφαρμοστούν», σημειώνει.

Τονίζει επίσης ότι πρόκειται να γίνει ολιστική αντιμετώπιση, ώστε και ο κρατικός προϋπολογισμός να περιέχει τη διάσταση του φύλου, για πιο ίσο διαμερισμό.

«Αυτή η προσπάθεια που γίνεται είναι να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλα τα Υπουργεία και τα Υφυπουργεία. Ήδη ξεκινήσαμε με το Υπουργείο Οικονομικών, υποβάλαμε αίτηση στην Επιτροπή και ζητούμε την τεχνογνωσία τους, να μας βοηθήσουν να ετοιμάσουμε το λεγόμενο έμφυλο προϋπολογισμό.»

Εξηγεί ότι γίνεται προσπάθεια για συλλογή στοιχείων, ώστε να δημιουργηθεί ένας κρατικός προϋπολογισμός που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, προσθέτοντας ότι αυτή η προσπάθεια θα τελειώσει το 2025, άρα το 2026 θα έχουμε πιο ισότιμη κατανομή του προϋπολογισμού.

Όσον αφορά τα συμπεράσματα της διαβούλευσης, ανέφερε ότι μια από τις ιδέες ήταν να σταλεί ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο στο χώρο της Άμυνας ώστε να διαπιστωθούν τα κενά και οι ελλείψεις, με την κ. Χριστοδούλου να επισημαίνει ότι πρόκειται για αλλαγή νοοτροπιών και αλλαγή κουλτούρας.

Σημείωσε ότι τα άτομα που έχουν οριστεί ως λειτουργοί ισότητας σε κάθε Υπουργείο και Υφυπουργείο, μοιράζονται το ίδιο όραμα, τονίζοντας ότι έχει ανοίξει ένας δίαυλος επικοινωνίας πλέον μεταξύ κράτους και κοινωνίας των πολιτών.