Πολιτική

"Καυτή" ατζέντα στην προτελευταία συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΦΩΤΟ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Αποστολή στο Στρασβούργο: Λούκας Φέσιας-Βοηθός Αρχισυντάκτης alphanews.live

Ως η πιο πυκνή και πιο φορτωμένη ατζέντα της παρούσας σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρακτηρίζεται η συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, που θα διαρκέσει από τις 25 εώς τις 28 Μαρτίου. 

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται συζητήσεις για το θέμα του Brexit και των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, όπως επίσης ψηφοφορίες για καθοριστικά ζητήματα που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο, στην κατάργηση της χρήσης πλαστικών, την αλλαγή ώρας, τις εκπομπές ρύπων από οχήματα και τη διαχείριση του συστήματος ηλεκτρισμού.

EYΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Οι νέοι κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο

Έχοντας διαμορφωθεί μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η προσωρινή συμφωνία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία θα εφαρμόζονται και στο διαδίκτυο. Για αυτό το λόγο παρέχει διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα στους δημιουργούς και στα ειδησεογραφικά μέσα για τις διαπραγματεύσεις των συμβάσεών τους με διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το YouTube και κόμβους αναμετάδοσης ειδήσεων όπως το Google News και το Facebook. Πολυάριθμες δικλείδες ασφαλείας επιχειρούν να διασφαλίσουν επίσης το χαρακτήρα του διαδικτύου ως χώρο ελεύθερης έκφρασης.

Η συμφωνία ακόμη στοχεύει να διευκολύνει τη χρήση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για ερευνητική χρήση μέσω εξόρυξης κειμένου και δεδομένων, καταργώντας έτσι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ερευνητές. Τονίζεται δε ότι οι περιορισμοί χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας δε θα εφαρμόζονται όσον αφορά υλικό που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης

Ο νόμος, ο οποίος έχει ανεπίσημα συμφωνηθεί με τους υπουργούς της ΕΕ, θέτει ως στόχο τη συλλογή του 90% των πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το 2029, ενώ μέχρι το 2025 το 25% της παραγωγής μπουκαλιών θα πρέπει να προέρχεται από ανακυκλωμένο υλικό, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 30% μέχρι το 2030.

Επιπλέον, ενισχύεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ιδίως όσον αφορά την καπνοβιομηχανία, με την εισαγωγή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (EPR) και ένα αντίστοιχο καθεστώς για τα αλιευτικά εργαλεία, το οποίο θα διασφαλίσει ότι οι κατασκευαστές (και όχι οι αλιείς) θα επιβαρύνονται με το κόστος της συλλογής των χαμένων στη θάλασσα διχτυών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περισσότερο από το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων είναι από πλαστικό. Τα προϊόντα που καλύπτει η νομοθεσία ανέρχονται στο 70% του συνόλου των θαλάσσιων απορριμμάτων. Εξαιτίας του αργού ρυθμού αποσύνθεσης, το πλαστικό συσσωρεύεται σε θάλασσες, ωκεανούς και παραλίες στην ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. Τα πλαστικά κατάλοιπα εντοπίζονται επίσης σε θαλάσσια είδη, όπως θαλάσσιες χελώνες, φώκιες, φάλαινες και πουλιά, καθώς επίσης σε ψάρια και οστρακοειδή, και επομένως έχουν υπεισέλθει στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα.

EYΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από αυτοκίνητα  

Σχέδια για τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από αυτοκίνητα και ημιφορτηγά μέχρι το 2030, στα οποία έχει ήδη ανεπίσημα συμφωνήσει το Συμβούλιο, θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι (37,5%, σε σύγκριση με το 30% που πρότεινε η Επιτροπή) για τη μείωση εκπομπών από νέα αυτοκίνητα μέχρι το 2030. Η νέα νομοθεσία θέτει επίσης στόχο μείωσης εκπομπών για τα νέα ημιφορτηγά στο 31% μέχρι το 2030.

Οι κατασκευαστές των οποίων ο μέσος όρος εκπομπών θα υπερβαίνει τα όρια αυτά θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν σχετικά τέλη ρύπανσης. Μέχρι το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει αν αυτά τα ποσά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μιας δίκαιης μετάβασης στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και για τη στήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζόμενων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Χωρίς συμφωνία ο τερματισμός της αλλαγής ώρας

Παρά τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και τις χωρίς κατάληξη διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να ψηφίσουν σχετικά με την πρόταση που αφορά τον τερματισμό της προσαρμογής των ρολογιών κατά μία ώρα, κάθε άνοιξη και φθινόπωρο, από το 2021. 

Οι χώρες της ΕΕ που θα αποφασίσουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή τους ώρα θα πρέπει να προσαρμόσουν τα ρολόγια τους για τελευταία φορά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2021, αναφέρει το σχέδιο ψηφίσματος του ΕΚ. Οι χώρες οι οποίες προτιμούν να διατηρήσουν την κανονική τους (χειμερινή) ώρα, θα πρέπει να αλλάξουν τα ρολόγια τους για τελευταία φορά, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021.

Η ολομέλεια επιθυμεί επίσης οι χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν μεταξύ τους έτσι ώστε να διασφαλίσουν πως η λειτουργία της ενιαίας αγοράς δεν θα παρεμποδιστεί.

Απαντώντας σε πρωτοβουλίες τον πολιτών, τον Φεβρουάριο του 2018, το ΕΚ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την οδηγία σχετικά με την αλλαγή της θερινής ώρας και, εάν είναι απαραίτητο, να παρουσιάσει μία πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας.

Μετά την αξιολόγηση, η οποία δέχθηκε 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, το 84% των οποίων ήταν υπέρ του τέλους της αλλαγής ώρας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση, η οποία τώρα πρέπει να επικυρωθεί τόσο από το ΕΚ όσο και από τους αρμόδιους υπουργούς της ΕΕ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση του οικονομικού και φορολογικού εγκλήματος 

Στον απόηχο πρόσφατων σκανδάλων πολλών δισ., την Τρίτη το ΕΚ αναμένεται να υιοθετήσει λεπτομερή «οδικό χάρτη» αναμόρφωσης της φορολογίας και καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.

Η έκθεση 70 σελίδων, η οποία είναι αποτέλεσμα δουλειάς ενός χρόνου από την ειδική επιτροπή για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, ζητά την ουσιαστική βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών σε όλους τους τομείς που αφορούν τη φορολογία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, νέα νομοθετικά πλαίσια, καθώς και τη σύσταση νέων οργάνων σε επίπεδο ΕΕ αλλά και παγκόσμιο, όπως για παράδειγμα μια ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αστυνομία και μια εποπτική αρχή της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έκθεση κατονομάζει επίσης επτά χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Κύπρο, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ολλανδία) για πρακτικές που τις καθιστούν εν δυνάμει φορολογικούς παραδείσους και καλεί για τον τερματισμό των προγραμμάτων «χρυσής βίζα».

Κατόπιν συνεχών αποκαλύψεων τα τελευταία πέντε χρόνια (LuxLeaks, Panama Papers, Football Leaks και Paradise Papers), η ειδική επιτροπή για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (TAX3) συστάθηκε την 1η Μαρτίου 2018. Η επιτροπή πραγματοποίησε 18 ακροαματικές διαδικασίες για θέματα αυξημένου ενδιαφέροντος, δέκα ανταλλαγές απόψεων με υπουργούς οικονομικών και Επιτρόπους, και τέσσερις διερευνητικές αποστολές - στις ΗΠΑ, στη Νήσο του Μαν, στη Δανία και στην Εσθονία, καθώς και στη Λετονία.

​​ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Επόμενο άρθρο

Μέσα Απριλίου στο Αμμάν η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου - Ελλάδας - Ιορδανίας

Σε τελικά στάδια οι συνεννοήσεις για άλλες τριμερείς
25/03/2019 - 15:30

ΣχετικέςΕιδήσεις

Αυστηρό μήνυμα Ευρωκοινοβουλίου προς τη Βρετανίδα Πρωθυπουργό Τερέζα Μέι

"Δεν μπορεί να έρθει με άδεια χέρια ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου"
10/04/2019 - 17:21

5-7 έδρες στο Ευρωκοινοβούλιο προσβλέπουν τα κόμματα για τα ζώα

"Το κίνημα για τα δικαιώματα των ζώων στο ΕΚ θα μπορούσε να τριπλασιαστεί σε μέγεθος"
08/04/2019 - 09:20

Τέσσερις μήνες μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Στρασβούργο (ΦΩΤΟ)

Το alphanews.live στην "καρδιά" της πόλης που αιματοκυλίστηκε από τον 29χρονο Μαροκινό
31/03/2019 - 10:15

"Ασπίδα προστασίας" σε καλλιτέχνες & δημοσιογράφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Ολομέλεια ψήφισε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την ελευθερία έκφρασης
26/03/2019 - 16:33

Δεν ξαναγυρίζουμε τα ρολόγια μας από τον Μάρτιο του 2021 και μετά...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίνει δυνατότητα στα κράτη-μέλη να επιλέξουν τη ζώνη που θέλουν
26/03/2019 - 14:15

Παραλήρημα Άγκυρας μετά το ευρω-χαστούκι

"Παραδώσατε την Ευρώπη ξανά στους ρατσιστές"
13/03/2019 - 21:35

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Τιμήθηκε η μνήμη των θυμάτων της αρμενικής γενοκτονίας στην Λευκωσία

Η Επιτροπή Μνήμης Αρμενικής Γενοκτονίας Κύπρου διοργάνωσε Εκδήλωση Μνήμης με Πεζοπορία

ΓεΣΥ: Πέραν των 30 χιλιάδων δικαιούχων ενεγράφησαν κατά την πρώτη μέρα εγγραφής

"Τα προβλήματα που προέκυψαν αντιμετωπίστηκαν αμέσως"

Με ήλιο και υψηλές θερμοκρασίες θα σουβλίσουμε το Πάσχα (ΒΙΝΤΕΟ)

Αναμένεται και περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες
Ελλάδα

Αντιπαράθεση Τσίπρα - Μητσοτάκη με αφορμή τις αναρτήσεις Πολάκη 

Ποιος ο ρόλος υποψηφίου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας

Η απάντηση της Αθήνας στις δηλώσεις Ακάρ περί αποστρατικοποίησης του Αιγαίου

Προκλητικές οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας
Διεθνή

Γαλλία: Υπέρ της "παθητικής ευθανασίας" αποφάσισε Δικαστήριο για άντρα σε κώμα

Σε διεθνή δικαστήρια οι γονείς του 42χρονου που βρίσκεται 10 χρόνια σε αυτή τη κατάσταση

Σρι Λάνκα: Τα παιδιά μιας εύπορης οικογένειας πίσω από τις βομβιστικές επιθέσεις

Την ευθύνη για τις επιθέσεις σε τρεις εκκλησίες και τέσσερα ξενοδοχεία ανέλαβε το ΙΚ

Χρονοδιάγραμμα αποχώρησης θα ζητήσουν από τη Μέι οι βουλευτές της

Κατέληξαν στην ξεκάθαρη αποφασιστικότητα ότι οι κανόνες δε θα έπρεπε να αλλάξουν"

tv news

Σε Α' τηλεοπτική προβολή η συναυλία-αφιέρωμα στον Μεγάλο Κύπριο Μουσικοσυνθέτη

Μάριος Τόκας «Για Πάντα Εδώ» Δευτέρα και Τρίτη του Πάσχα στον Alpha Κύπρου (ΒΙΝΤΕΟ)
Alpha TV Κύπρου

Η ζωή του Σωκράτη απειλείται κι αναγκάζεται να πει ψέματα στην Ελένη...

Aυτό την προσκαλεί στην παγίδα του Ορφέα... «To Τατουάζ» Τετάρτη: Νέο Διπλό Επεισόδιο
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 25/04/2019 - 00:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Πέμ, 25/04/2019 - 00:45ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ
Πέμ, 25/04/2019 - 01:30ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ
Πέμ, 25/04/2019 - 02:15ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ
Πέμ, 25/04/2019 - 03:45ΜΠΛΕ
Πέμ, 25/04/2019 - 04:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 25/04/2019 - 06:00ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Πέμ, 25/04/2019 - 07:00Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ
Πέμ, 25/04/2019 - 07:4560' ΕΛΛΑΔΑ
Πέμ, 25/04/2019 - 09:15DEAL
Πέμ, 25/04/2019 - 10:00ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Πέμ, 25/04/2019 - 11:3024 ΩΡΕΣ
Πέμ, 25/04/2019 - 12:15HAPPY FEET, 2
Πέμ, 25/04/2019 - 13:45HOOT
Πέμ, 25/04/2019 - 17:40DEAL
Πέμ, 25/04/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 25/04/2019 - 18:10DEAL
Πέμ, 25/04/2019 - 18:45ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Πέμ, 25/04/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 25/04/2019 - 21:1524 ΩΡΕΣ
Πέμ, 25/04/2019 - 22:55ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ