Πολιτική

"Καυτή" ατζέντα στην προτελευταία συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΦΩΤΟ)

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Αποστολή στο Στρασβούργο: Λούκας Φέσιας-Βοηθός Αρχισυντάκτης alphanews.live

Ως η πιο πυκνή και πιο φορτωμένη ατζέντα της παρούσας σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χαρακτηρίζεται η συνεδρίαση της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, που θα διαρκέσει από τις 25 εώς τις 28 Μαρτίου. 

Στην ατζέντα περιλαμβάνονται συζητήσεις για το θέμα του Brexit και των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας, όπως επίσης ψηφοφορίες για καθοριστικά ζητήματα που αφορούν στα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο, στην κατάργηση της χρήσης πλαστικών, την αλλαγή ώρας, τις εκπομπές ρύπων από οχήματα και τη διαχείριση του συστήματος ηλεκτρισμού.

EYΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Οι νέοι κανόνες για τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο

Έχοντας διαμορφωθεί μεταξύ των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, η προσωρινή συμφωνία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία θα εφαρμόζονται και στο διαδίκτυο. Για αυτό το λόγο παρέχει διαπραγματευτικά πλεονεκτήματα στους δημιουργούς και στα ειδησεογραφικά μέσα για τις διαπραγματεύσεις των συμβάσεών τους με διαδικτυακές πλατφόρμες όπως το YouTube και κόμβους αναμετάδοσης ειδήσεων όπως το Google News και το Facebook. Πολυάριθμες δικλείδες ασφαλείας επιχειρούν να διασφαλίσουν επίσης το χαρακτήρα του διαδικτύου ως χώρο ελεύθερης έκφρασης.

Η συμφωνία ακόμη στοχεύει να διευκολύνει τη χρήση υλικού που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για ερευνητική χρήση μέσω εξόρυξης κειμένου και δεδομένων, καταργώντας έτσι ένα σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι ερευνητές. Τονίζεται δε ότι οι περιορισμοί χρήσης πνευματικής ιδιοκτησίας δε θα εφαρμόζονται όσον αφορά υλικό που χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης

Ο νόμος, ο οποίος έχει ανεπίσημα συμφωνηθεί με τους υπουργούς της ΕΕ, θέτει ως στόχο τη συλλογή του 90% των πλαστικών μπουκαλιών μέχρι το 2029, ενώ μέχρι το 2025 το 25% της παραγωγής μπουκαλιών θα πρέπει να προέρχεται από ανακυκλωμένο υλικό, ποσοστό που θα αυξηθεί στο 30% μέχρι το 2030.

Επιπλέον, ενισχύεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», ιδίως όσον αφορά την καπνοβιομηχανία, με την εισαγωγή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (EPR) και ένα αντίστοιχο καθεστώς για τα αλιευτικά εργαλεία, το οποίο θα διασφαλίσει ότι οι κατασκευαστές (και όχι οι αλιείς) θα επιβαρύνονται με το κόστος της συλλογής των χαμένων στη θάλασσα διχτυών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περισσότερο από το 80% των θαλάσσιων απορριμμάτων είναι από πλαστικό. Τα προϊόντα που καλύπτει η νομοθεσία ανέρχονται στο 70% του συνόλου των θαλάσσιων απορριμμάτων. Εξαιτίας του αργού ρυθμού αποσύνθεσης, το πλαστικό συσσωρεύεται σε θάλασσες, ωκεανούς και παραλίες στην ΕΕ αλλά και παγκοσμίως. Τα πλαστικά κατάλοιπα εντοπίζονται επίσης σε θαλάσσια είδη, όπως θαλάσσιες χελώνες, φώκιες, φάλαινες και πουλιά, καθώς επίσης σε ψάρια και οστρακοειδή, και επομένως έχουν υπεισέλθει στην ανθρώπινη τροφική αλυσίδα.

EYΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από αυτοκίνητα  

Σχέδια για τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από αυτοκίνητα και ημιφορτηγά μέχρι το 2030, στα οποία έχει ήδη ανεπίσημα συμφωνήσει το Συμβούλιο, θα τεθούν σε ψηφοφορία την Τετάρτη.

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν να τεθούν πιο φιλόδοξοι στόχοι (37,5%, σε σύγκριση με το 30% που πρότεινε η Επιτροπή) για τη μείωση εκπομπών από νέα αυτοκίνητα μέχρι το 2030. Η νέα νομοθεσία θέτει επίσης στόχο μείωσης εκπομπών για τα νέα ημιφορτηγά στο 31% μέχρι το 2030.

Οι κατασκευαστές των οποίων ο μέσος όρος εκπομπών θα υπερβαίνει τα όρια αυτά θα είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν σχετικά τέλη ρύπανσης. Μέχρι το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει αν αυτά τα ποσά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μιας δίκαιης μετάβασης στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών και για τη στήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζόμενων στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Χωρίς συμφωνία ο τερματισμός της αλλαγής ώρας

Παρά τις διαφωνίες μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ και τις χωρίς κατάληξη διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να ψηφίσουν σχετικά με την πρόταση που αφορά τον τερματισμό της προσαρμογής των ρολογιών κατά μία ώρα, κάθε άνοιξη και φθινόπωρο, από το 2021. 

Οι χώρες της ΕΕ που θα αποφασίσουν να διατηρήσουν μόνιμα τη θερινή τους ώρα θα πρέπει να προσαρμόσουν τα ρολόγια τους για τελευταία φορά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου του 2021, αναφέρει το σχέδιο ψηφίσματος του ΕΚ. Οι χώρες οι οποίες προτιμούν να διατηρήσουν την κανονική τους (χειμερινή) ώρα, θα πρέπει να αλλάξουν τα ρολόγια τους για τελευταία φορά, την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου του 2021.

Η ολομέλεια επιθυμεί επίσης οι χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν μεταξύ τους έτσι ώστε να διασφαλίσουν πως η λειτουργία της ενιαίας αγοράς δεν θα παρεμποδιστεί.

Απαντώντας σε πρωτοβουλίες τον πολιτών, τον Φεβρουάριο του 2018, το ΕΚ κάλεσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την οδηγία σχετικά με την αλλαγή της θερινής ώρας και, εάν είναι απαραίτητο, να παρουσιάσει μία πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας.

Μετά την αξιολόγηση, η οποία δέχθηκε 4,6 εκατομμύρια απαντήσεις, το 84% των οποίων ήταν υπέρ του τέλους της αλλαγής ώρας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε την πρόταση, η οποία τώρα πρέπει να επικυρωθεί τόσο από το ΕΚ όσο και από τους αρμόδιους υπουργούς της ΕΕ.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Μεταρρυθμίσεις για την καταπολέμηση του οικονομικού και φορολογικού εγκλήματος 

Στον απόηχο πρόσφατων σκανδάλων πολλών δισ., την Τρίτη το ΕΚ αναμένεται να υιοθετήσει λεπτομερή «οδικό χάρτη» αναμόρφωσης της φορολογίας και καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος.

Η έκθεση 70 σελίδων, η οποία είναι αποτέλεσμα δουλειάς ενός χρόνου από την ειδική επιτροπή για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, ζητά την ουσιαστική βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών σε όλους τους τομείς που αφορούν τη φορολογία και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, νέα νομοθετικά πλαίσια, καθώς και τη σύσταση νέων οργάνων σε επίπεδο ΕΕ αλλά και παγκόσμιο, όπως για παράδειγμα μια ευρωπαϊκή χρηματοπιστωτική αστυνομία και μια εποπτική αρχή της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η έκθεση κατονομάζει επίσης επτά χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Κύπρο, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ολλανδία) για πρακτικές που τις καθιστούν εν δυνάμει φορολογικούς παραδείσους και καλεί για τον τερματισμό των προγραμμάτων «χρυσής βίζα».

Κατόπιν συνεχών αποκαλύψεων τα τελευταία πέντε χρόνια (LuxLeaks, Panama Papers, Football Leaks και Paradise Papers), η ειδική επιτροπή για το οικονομικό έγκλημα, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή (TAX3) συστάθηκε την 1η Μαρτίου 2018. Η επιτροπή πραγματοποίησε 18 ακροαματικές διαδικασίες για θέματα αυξημένου ενδιαφέροντος, δέκα ανταλλαγές απόψεων με υπουργούς οικονομικών και Επιτρόπους, και τέσσερις διερευνητικές αποστολές - στις ΗΠΑ, στη Νήσο του Μαν, στη Δανία και στην Εσθονία, καθώς και στη Λετονία.

​​ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Επόμενο άρθρο

Μέσα Απριλίου στο Αμμάν η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου - Ελλάδας - Ιορδανίας

Σε τελικά στάδια οι συνεννοήσεις για άλλες τριμερείς
25/03/2019 - 15:30

ΣχετικέςΕιδήσεις

Φον Ντερ Λάιεν: “Επιτέλους μια γυναίκα υποψήφια για την Κομισιόν” (ΒΙΝΤΕΟ)

Ισχυρά μηνύματα από την πολύτεκνη μάνα υποψήφια για την Προεδρία της Κομισιόν
16/07/2019 - 09:59

Από το δελτίο ειδήσεων στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το who is who του δημοσιογράφου Νταβίντ Σασόλι που έγινε Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου
03/07/2019 - 18:23

Χωρίς αποτέλεσμα ο πρώτος γύρος εκλογής για την Προεδρία του ΕΚ

Οι υποψήφιοι απευθύνθηκαν στο Σώμα με πεντάλεπτες παρεμβάσεις
03/07/2019 - 12:39

Άρχισε η διαδικασία εκλογής Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο

Τέσσερις διεκδικητές φλερτάρουν με το ανώτατο αξίωμα του Ευρωπαϊκού
03/07/2019 - 10:29

Αύριο η εκλογή του νέου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τι θα συμβεί εάν δεν εκλεγεί υποψήφιος κατά τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας
02/07/2019 - 12:17

Επίσημη πρώτη για Ευρωβουλευτές: Στο Στρασβούργο για εκλογή Προέδρου

Οι εργασίες της νέας νομοθετικής περιόδου θα ξεκινήσουν με την ανάκρουση του ύμνου της ΕΕ
01/07/2019 - 07:29

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Ουρές χιλιομέτρων στον αυτοκινητόδρομο Αγίας Νάπας – Λάρνακας

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δύσβατη περιοχή στη Βάσα Κελλακίου

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Τμήματος Δασών στην επιχείρηση κατάσβεσης

Για 6 ημέρες στο κελί 21χρονος και 25χρονος για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής

Οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού
Ελλάδα

Άφησαν λουλούδια στη θάλασσα για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι (ΦΩΤΟ)

Στο μνημόσυνο, άνθρωποι που έζησαν από κοντά τον εφιάλτη της 23ης Ιουλίου 2018

Επίθεση "Ρουβίκωνα" στα γραφεία της Στέγης Βιομηχανίας το Σύνταγμα (ΦΩΤΟ)

Βανδάλισαν με μπογιές την είσοδο του κτιρίου και τράπηκαν σε φυγή

Κυριάκος Μητσοτάκης: Πολύ ανίκανη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός είπε πως οι πολίτες ψήφισαν με τη λογική και όχι με το συναίσθημα
Διεθνή

14+1 φωτογραφίες ζώων πριν και μετά την υιοθεσία τους από καταφύγια

Πως μία καλή πράξη δίνει μία δεύτερη ευκαιρία για μία χαρούμενη ζωή

Ο Βρετανός ΥΠΟΙΚ λέει ότι θα παραιτηθεί πριν τον διώξει ο Μπόρις Τζόνσον 

"Είμαι σίγουρος ότι θα με διώξει. Θα παραιτηθώ πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο"

tv news

Ο χωρισμός της Αντιγόνης πέφτει σαν κεραυνός εν αιθρία πάνω σε Βούλα και Μηνά...

Νέα ξεκαρδιστικά επεισόδια της «Μουρμούρας»! Δείτε τις περιλήψεις της εβδομάδας...
Alpha TV Κύπρου

Ο Χρήστος Φερεντίνος από την καινούρια σεζόν φέρνει τα «Πάνω Κάτω» στον Alpha!

2 παίκτες, 2 κερκίδες, 2 ομάδες, πολλά βραχιολάκια! Δήλωσε και εσύ συμμετοχή τώρα! (VIDEO)
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Κυρ, 21/07/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Κυρ, 21/07/2019 - 21:15ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
Κυρ, 21/07/2019 - 22:15TWO WEEKS NOTICE
Δευ, 22/07/2019 - 00:00ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Δευ, 22/07/2019 - 03:10WORLD PARTY
Δευ, 22/07/2019 - 05:45ΑΝ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ
Δευ, 22/07/2019 - 06:3024 ΩΡΕΣ
Δευ, 22/07/2019 - 07:3060' ΕΛΛΑΔΑ
Δευ, 22/07/2019 - 09:30ΘΑ ΣΕ ΔΩ ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
Δευ, 22/07/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Δευ, 22/07/2019 - 13:15DEAL
Δευ, 22/07/2019 - 14:00ΠΑΡΑΜΥΘΙ... ΑΛΛΙΩΣ
Δευ, 22/07/2019 - 14:45Η ΦΑΜΙΛΙΑ
Δευ, 22/07/2019 - 16:15KITCHEN LAB
Δευ, 22/07/2019 - 17:40ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Δευ, 22/07/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Δευ, 22/07/2019 - 18:10ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ
Δευ, 22/07/2019 - 19:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ