«Ναι» Υπουργικού σε κονδύλια για Ινστιτούτο Καρκίνου και «Προσιτή Κατοικία»

Τετάρτη, 29/11/2023 - 17:31
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδη, ενέκρινε τροποποιήσεις που περιλαμβάνουν πρόσθετες πιστώσεις, μειώσεις και μεταφορές προτεινόμενων πιστώσεων του Προϋπολογισμού για το 2024.

Οι τροποποιήσεις κρίθηκαν απαραίτητες ως προς την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης, στη βάση αποφάσεων που λήφθηκαν τους τελευταίους δύο μήνες.  Οι πλείστες τροποποιήσεις αφορούν πολιτικές και μέτρα κοινωνικής φύσεως, όπως επίσης και στους τομείς της Παιδείας και της Υγείας , που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου, ενώ συμπεριλαμβάνονται και τα στοχευμένα μέτρα της δέσμης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας και για υλοποίηση της νέας στεγαστικής πολιτικής για προσιτή κατοικία.

Επιπλέον, περιλαμβάνονται πιστώσεις που αφορούν την αποτελεσματική αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού, με ενίσχυση των μέτρων που ήδη άρχισαν να αποδίδουν όπως επίσης και για τη σύσταση και λειτουργία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης, Ασύλου και Ένταξης που ευελπιστούμε η Βουλή των Αντιπροσώπων να εγκρίνει το συντομότερο δυνατόν.

Ο προϋπολογισμός παραμένει πλεονασματικός και όλες οι πολιτικές και τα μέτρα που περιλαμβάνει εντάσσονται στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε, επίσης, στο πλαίσιο της συζήτησης, για την υλοποίηση όλων των προαπαιτούμενων οροσήμων που αφορούν την 2η δόση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλά και την πορεία υλοποίησης των οροσήμων της 3ης δόσης, τα οποία βρίσκονται ενώπιον της Νομοθετικής εξουσίας και Εκτελεστικής εξουσίας. Στόχος της Κυβέρνησης παραμένει η πλήρης αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η εκταμίευση της 2ης και 3ης δόσης μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Παραχώρηση 10 υποτροφιών

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη θεσμοθέτηση της παραχώρησης δέκα  υποτροφιών σε γυναίκες εις μνήμη της Χριστιάνας Κούτα, σε ετήσια βάση, ύψους τριών χιλιάδων ευρώ έκαστη και συνολικού ποσού 30 χιλιάδων ευρώ ανά έτος.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 28 Μαρτίου 2023, εξήγγειλε την παραχώρηση των υποτροφιών σε γυναίκες εις μνήμη της Χριστιάνας Κούτα, ακαδημαϊκού και υπερασπίστριας της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε γυναίκες άνω των 30 ετών που δεν έχουν ολοκληρώσει σπουδές. Για κάθε έτος, οι υποτροφίες θα παραχωρούνται σε δέκα  γυναίκες άνω των 30 ετών, σε διαφορετικούς τομείς σπουδών, όπου διαπιστώνεται περιορισμένη εκπροσώπηση των γυναικών στη βάση κριτηρίων επίδοσης. Για το ακαδημαϊκό έτος (2023-2024), οι υποτροφίες θα παραχωρηθούν σε φοιτήτριες που επιθυμούν να φοιτήσουν σε προγράμματα STEAM (Επιστήμες, Τεχνολογίες, Μηχανική, Τέχνες και Μαθηματικά).

Το Υπουργικό Συμβούλιο θα αναθέσει στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου (Ι.Κ.Υ.Κ.), όπως προχωρήσει στις απαιτούμενες διαδικασίες για την παραχώρηση των υποτροφιών, για τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024.