Οι αποφάσεις για τις υποθέσεις Ρίκκου και Τρύφωνος στη φαρέτρα της αντιπαράθεσης

Τετάρτη, 29/5/2024 - 21:16
Οδυσσέας Μιχαηλίδης Γιώργος Σαββίδης Σάββας Αγγελίδης

Η αντιπαράθεση επί των νομικών σημείων που εγέρθηκαν ήταν σφοδρή, το πρωί ενώπιον του Συμβουλίου του Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου. Γενικός Εισαγγελέας και Γενικός Ελεγκτής αναμετρήθηκαν ως προ το εάν νομιμοποιείται ή όχι ο Γιώργος Σαββίδης να αιτείται την απόλυση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Πρώτος έφθασε στο δικαστήριο ο Γιώργος Σαββίδης, ενώ ακολούθησε ο Γενικός Ελεγκτής συνοδευόμενος από τη νομική του ομάδα και στελέχη της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Η μικρή απόσταση που χώριζε τους δυο άνδρες, μόλις ένας διάδρομος, επέβαλλε τις τυπικές φιλοφρονήσεις, με τον Γιώργο Σαββίδη και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη να ανταλλάζουν χειραψία.

Τα άρθρα 112 και 113 του Συντάγματος καθώς και οι αποφάσεις για τις υποθέσεις Ρίκκου Ερωτοκρίτου και Τρύφωνος, αποτέλεσαν πεδίο νομικής αντιπαράθεσης, κατά την πρώτη ημέρα των αγορεύσεων.

Οι συνήγοροι των δύο πλευρών επικαλέστηκαν κατ΄ επανάληψη τις δυο αποφάσεις, ενώ η έλλειψη συγκεκριμένης πρόνοιας επί του επίδικου ζητήματος στο Σύνταγμα, αξιοποιήθηκε από τους αντίδικους για να δώσουν τις δικές τους ερμηνείες.  

Οι θέσεις του Οδυσσέα

Ζητώντας την απόρριψή της αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα ο συνήγορος του Γενικού Ελεγκτή Τζο Τριανταφυλλίδης υπέβαλε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας δεν έχει αυθύπαρκτο δικαίωμα να υποβάλει αίτημα για παύση άλλου ανεξάρτητου αξιωματούχου

Τζο Τριανταφυλλίδης-Συνήγορος Γενικού Ελεγκτή
Θα έχουμε σοβαρή συνταγματική εκτροπή αν αποφασίσετε ότι ο Γενικός Ελεγκτής μπορεί να απολυθεί με αίτηση του Γενικού Εισαγγελέα, χωρίς την έγκριση του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Με τον Τζο Τριανταφυλλίδη να διατυπώνει την θέση ότι η ικανοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος, θα θέσει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία των θεσμών.

Απόκρουση Εισαγγελέα

Ο Γιώργος Βαλιαντής αντέκρουσε το επιχείρημα της πλευράς του Γενικού Ελεγκτή ότι απαιτείται η συναίνεση του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη νομιμοποίηση του αιτήματος απόλυσης.

Γιώργος Βαλιαντής-Συνήγορος Γενικού Εισαγγελέα
Στις αποφάσεις για τις υποθέσεις Ερωτοκρίτου και Τρύφωνος, το Συμβούλιο αναγνωρίζει το δικαίωμα του Γενικού Εισαγγελέα να υποβάλει αίτημα παύσης πολιτειακών αξιωματούχων χωρίς περιορισμούς, στη βάση του δημοσίου συμφέροντος

Κάνοντας ένα βήμα παρακάτω ο Γιώργος Βαλιαντής υπέβαλε ότι ακόμη και να διαφωνεί ο Πρόεδρος, ο Γενικός Εισαγγελέας νομιμοποιείται να καταχωρήσει αίτηση απόλυσης ανεξάρτητου αξιωματούχου.

Γιώργος Βαλιαντής-Συνήγορος Γενικού Εισαγγελέα
Σε καμία περίπτωση δεν είναι δεδομένο πως μόνο ο Πρόεδρος μπορεί να καταχωρήσει αίτηση. Τέτοιο πράγμα το Σύνταγμα δεν λέει.

Το Συμβούλιο επιφύλαξε την απόφαση του για το πρώτο σκέλος της προδικαστικής ένστασης για την ερχόμενη Τετάρτη.

Δείτε το ρεπορτάζ του Χριστόφορου Νέστορος