Πλεονασματικός και με υλοποιήσιμα έργα ο πρώτος προϋπολογισμός Χριστοδουλίδη

Τετάρτη, 27/9/2023 - 13:35

Πλεονασματικός, με κοστολογημένα και υλοποιήσιμα έργα και μεταρρυθμίσεις και «έχοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο όλων των πολιτικών» είναι ο Κρατικός Προϋπολογισμός 2024, ο πρώτος της διακυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και το «ναι» των μελών για να οδηγηθεί ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε σε γραπτή δήλωση πως: 

«Εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Προϋπολογισμός του 2024, ο πρώτος προϋπολογισμός της διακυβέρνησής μας, ο οποίος δίνει και το ξεκάθαρο στίγμα των πολιτικών μας προτεραιοτήτων.

Ένας πλεονασματικός προϋπολογισμός, ο οποίος μετουσιώνει τις βασικές αρχές του προγράμματος διακυβέρνησης σε κοστολογημένα και υλοποιήσιμα έργα και μεταρρυθμίσεις, έχοντας τον άνθρωπο στο επίκεντρο όλων των πολιτικών.»

Πρωταρχικοί στόχοι του νέου Κρατικού Προϋπολογισμού είναι σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη «η επίτευξη μιας βιώσιμης και ανθεκτικής οικονομίας και η προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, μέσα από μια σύγχρονη διακυβέρνηση» και πάντοτε στο πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας και υπευθυνότητας.

  • Ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2024 εκτιμάται στο 2,9%
  • Δημιουργία πλεονασμάτων για διασφάλιση «μιας εύρωστη οικονομία, η οποία αποτελεί την καλύτερη μας θωράκιση για την προώθηση στοχευμένης κοινωνικής πολιτικής και τη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας.»
  • Το δημοσιονομικό ισοζύγιο το 2024 εκτιμάται ότι θα είναι πλεονασματικό και θα ανέλθει στο 2,2% του ΑΕΠ
  • Μεσοπρόθεσμος στόχος ως το 2026, είναι η μείωση του δημόσιου χρέους στο 60%.

 «Έμφαση δίδεται στην πραγματική οικονομία, μέσα από αναπτυξιακές δαπάνες, οι οποίες βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα, καθώς και τις απολαβές των εργαζομένων στο σύνολό τους και παράλληλα δημιουργούν νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2023 είναι αυξημένες κατά €135 εκ.. Η υπεύθυνη προσέγγιση της διακυβέρνησης στην κατάρτιση του ετήσιου προϋπολογισμού αποτυπώνεται, ανάμεσα σε άλλα, και στην κατά πολύ μειωμένη αύξηση των μόνιμων θέσεων εργασίας στο δημόσιο, μόλις 52 θέσεις σε σύγκριση με 485 στον προϋπολογισμό του 2023.»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει ότι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας είναι αυτή που θα επιτρέψει την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων σε σημαντικούς τομείς, όπως η Παιδεία, η Υγεία και η Κοινωνική Πρόνοια.»

«Η ουσιαστική στήριξη της μεσαίας τάξης, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ακρίβειας αποτελούν τους άξονες ενός πρωτοπόρου μοντέλου διακυβέρνησης με έντονο κοινωνικό και αναπτυξιακό πρόσημο.»