Πως θα λειτουργήσουν οι νέοι Δήμοι και ποιος ο ρόλος των Επαρχιακών Οργανισμών

Τετάρτη, 4/10/2023 - 15:56
Μικρογραφία

Για τις αλλαγές και τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της τοπικής αυτοδιοίκησης μίλησαν από το στούντιο της εκπομπής Alpha Ενημέρωση ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης και ο Γενικός Διευθυντής Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας Γιάννης Τσουλόφτας.

Ο κ. Γιωρκάτζης διευκρίνισε ότι οι Προέδροι των Επαρχιακών Οργανισμών θα είναι σε πλήρη απασχόληση, όπως ισχύει και με τους Δημάρχους. Με την μεταρρύθμιση οι Δήμοι στην ελεύθερη Κύπρο από 30 γίνονται 20. Σχετικά με τους νέους οργανισμούς που δημιουργούνται, είπε ότι υπάρχουν και σήμερα διάφορα Συμβούλια, τα οποία θα ενωθούν και θα ενταχθούν στον Επαρχιακό Οργανισμό, έτσι μειώνεται και ο αριθμός των Συμβουλίων.

Ο κ. Τσουλόφτας ανέφερε ότι τα υφιστάμενα Συμβούλια Αποχετεύσεων και Υδατοπρομήθειας θα παύσουν να υφίστανται ως νομικές οντότητες και θα μετεξελιχθούν και θα ενταχθούν στο νέο μηχανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ο καθένας στην επαρχία του.

Οι Επαρχιακές Διοικήσεις θα μεταφέρουν τις αρμοδιότητες που έχουν αναφορικά με τις άδειες οικοδομής στον νέο οργανισμό, ωστόσο θα συνεχίσουν να υφίστανται για τις υπόλοιποες αρμοδιότητες που έχουν. 

Ο Πρόεδρος του Επαρχιακού Οργανισμού θα είναι ένας πολιτειακός αξιωματούχος ο οποίος θα εκλέγεται και θα έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες, οι τέσσερις βασικές είναι η ύδρευση, αποχέτευση, στερεά απόβλητα και αδειοδότηση ανάπτυξης.

Ο κ. Τσουλόφτας εξηγεί πως μια βασική αρχή της μεταρρύθμισης είναι να υλοποιείται ο πολεοδομικός σχεδιασμός ενιαία σε κάθε επαρχία, αναφέροντας για παράδειγμα ένα έργο που επεκτείνεται σε διάφορους Δήμους, οι οποίοι ο καθένας έχει τους δικούς του περιορισμούς.

Επισημαίνει ότι μετά τις εκλογές του Ιουνίου θα συσταθούν τα νέα διοικητικά συμβούλια και την 1η Ιουλίου αναμένεται να λειτουργήσουν σε πλήρη διάταξη, τονίζοντας ότι για να μπορέσουν να λειτουργήσουν πρέπει τα δύο κύρια βασικά συστατικά του οργανισμού να κάνουν την προεργασία που χρειάζεται ώστε να υπάρξει συνένωση της βάσης των πελατών, ενιαία συστήματα πληρωμών και τιμολόγησης.

Ο κ. Γιωρκάτζης επεσήμανε ότι σχεδόν σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα τις πρώτες ημέρες λειτουργίας τους καθώς πρόκειται για τεράστιες αλλαγές, σημειώνοντας ότι είναι τρία σημεία τα οποία χρήζουν διαχείρισης, η συνένωση των λογισμικών συστημάτων, η νέα δομή της νέας οντότητας και το που θα στεγαστούν οι νέες υπηρεσίες.