Προκρίνει τον Γιώργο Νικολέττο για τη Δημαρχία Παραλιμνίου – Δερύνειας ο ΔΗΣΥ

Πέμπτη, 8/2/2024 - 15:43

Σε σημερινή συνεδρία του Εκτελεστικού Γραφείου συνεχίστηκε η αξιολόγηση της πορείας της Παράταξης προς τις επερχόμενες τοπικές εκλογές. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας αποφασίστηκε όπως προταθεί ο κ. Γιώργος Νικολέττος για επικύρωση προς το Πολιτικό Γραφείο.

Για την εν λόγω εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου λήφθηκαν υπόψη:

  1. Τα αποτελέσματα τριών αξιόπιστων ερευνών στις οποίες καταδεικνύεται πως ο κ. Νικολέττος κερδίζει σε όλα τα πιθανά σενάρια, 
  2. Την πρόθεση άλλων πολιτικών δυνάμεων για υποστήριξη της ίδιας υποψηφιότητας, και
  3. Την καταστατική πρόνοια που εφαρμόστηκε για ολόκληρη την Κύπρο, η οποία επισημαίνει πως σε περίπτωση συνεργασίας κομμάτων αποφασίζει το Πολιτικό Γραφείο του κόμματος και δεν διενεργούνται ενδοκομματικές εκλογές.

Ο κ. Γιώργος Νικολέττος αποδέχθηκε την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου για να διεκδικήσει τη Δημαρχία Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Το Εκτελεστικό Γραφείο θα αναλύσει ενδελεχώς την εισήγησή του στο Πολιτικό Γραφείο και κυρίως θα επεξηγήσει γιατί η εν λόγω υποψηφιότητα έχει μεγάλες προοπτικές επιτυχίας και μπορεί να αποβεί επωφελής για τους δημότες.