Σε ανασύσταση της Διπλωματικής Ακαδημίας προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών

Τετάρτη, 29/5/2024 - 20:56
Μικρογραφία

Σε ανασύσταση της λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας έχει προβεί το Υπουργείο Εξωτερικών προς εκσυγχρονισμό και διεύρυνση του πλαισίου λειτουργίας της, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου.

Προστίθεται ότι κύρια επιδίωξη είναι όπως η Διπλωματική Ακαδημία καταστεί ένα ευέλικτο όργανο διαρκούς επιμόρφωσης και ανάπτυξης διπλωματικών δεξιοτήτων, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Επικεφαλής της Διπλωματικής Ακαδημίας, σημειώνεται, έχει οριστεί ο Πρέσβης επί τιμή Μάριος Λυσιώτης, αμισθί.