Θέματα που αφορούν τη συμμετοχή της Κύπρου στην ΕΕ συζήτησαν ΠτΒ και ΥΠΕΞ

Τρίτη, 28/3/2023 - 17:36

Θέματα που αφορούν τη συμμετοχή της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζήτησε -μεταξύ άλλων- την Τρίτη η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών, Κωνσταντίνο Κόμπο, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του.

Η Πρόεδρος της Βουλής, καλωσορίζοντας τον νέο Υπουργό στη Βουλή τόνισε τη μέχρι σήμερα άριστη σχέση της προεδρίας του νομοθετικού σώματος ευρύτερα και της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ειδικότερα με το Υπουργείο Εξωτερικών, όπως και τη βούληση για συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας αυτής επ’ ωφελεία των συμφερόντων της Δημοκρατίας, πάντοτε με σεβασμό στην ισχύουσα αρχή της διάκρισης των εξουσιών.

Η κ. Δημητρίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ενισχυμένη δραστηριοποίηση της Βουλής στον τομέα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, μέσω των διμερών και πολυμερών σχέσεων της Βουλής και ανταλλαγής επαφών και επίσημων επισκέψεων, όπως και στην ενεργή συμμετοχή της Βουλής σε διεθνείς διακοινοβουλευτικούς και διακρατικούς οργανισμούς, με αυξημένη και ουσιαστική συμμετοχή Βουλευτών και καίριες παρεμβάσεις.

Κατά τη συνάντηση, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη και τη βούληση του ιδίου για την εξεύρεση τρόπων ανάπτυξης στενότερης συνεργασίας με τη Βουλή σε όλα τα επίπεδα και θεμελίωσης κοινού εδάφους προς αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα, σύμφωνα και με τις επισημάνσεις της Προέδρου της Βουλής.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που άπτονται της συμμετοχής της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) σε επίπεδο Συμβουλίου και ενημέρωσης της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής για τις εργασίες του, όπως και ζητήματα καλύτερου συντονισμού μεταξύ Εκτελεστικής και Νομοθετικής Εξουσίας στον τομέα της εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο, με το Υπουργείο Εξωτερικών να αναλαμβάνει πιο ενεργό ρόλο.