Με ΚΕΕ και ΡΤΚ συναντήθηκε η Ολγκίν στα κατεχόμενα