Κάλεσε στο Προεδρικό τον Ξενοφώντος ο ΠτΔ για τη νέα παράταση στο χαλούμι ΠΟΠ