Σύννεφα, σκόνη και καταιγίδες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού