Στην Πέγεια ο Πάντσεον, αναλαμβάνει ρόλο προπονητή