Σχημάτισαν short-list στον Απόλλωνα, αποφασίζουν για προπονητή