Στους δρόμους υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και ψυκτικοί, απεργούν για τις συμβάσεις