ΗΠΑ και Ισραήλ εξετάζουν αίτημα Σ. Αραβίας να αποκτήσει πυρηνική τεχνολογία