Από την άκρη του δρόμου άρχισε η φωτιά στη Λόφου, τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο