Ουδέν νεότερο για τις αυξήσεις στο ρεύμα, μελετά το ζήτημα η ΑΗΚ