Μεγάλο οικονομικό χτύπημα κυρώσεων κατά της Ρωσίας ανακοινώνουν οι ΗΠΑ