Πούτιν και Μόντι συζήτησαν τηλεφωνικώς διμερείς σχέσεις και BRICS