Ανακοινώθηκε ο Αναστασίου από την Ομόνοια, ποια τα καθήκοντα του