Δημιουργεί νέα σχολεία στη Λάρνακα και αναβαθμίζει τα υφιστάμενα το Υπ. Παιδείας