Η Βουλή της Σουηδίας ενέκρινε την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ