Αθλητικά

Απορρίφθηκε η ένσταση του Ολυμπιακού, συνεχίζεται κανονικά ο αγώνας

ΓΗΠΕΔΟ ΟΘΕΛΛΟΥ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

Ο Αθλητικός Δικαστής της ΚΟΠ Αριστοτέλης Βρυωνίδης, αφού εξέτασε την ένσταση του Ολυμπιακού κατά του κύρους του αγώνα με τον Οθέλλο για την 26η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας,  αποφάσισε να την απορρίψει, δίνοντας οδηγίες όπως ο αγώνας συνεχιστεί σε ημερομηνία που θα καθοριστεί από την ΚΟΠ, από το σημείο διακοπής του.

Αυτό θα γίνει βεβαίως αφού πρώτα επαναρχίσει το πρωτάθλημα, ενώ το ματς θα συνεχιστεί από το 57ο λεπτό.

Πιο κάτω, δημοσιεύεται το σκεπτικό της απόφασης: 

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ -ν- ΟΘΕΛΛΟΣ ΑΘΗΑΙΝΟΥ

Ημερομηνία: 12/4/2019

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Στις 5/4/2019 διεξήχθη στα πλαίσια του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας, ο αγώνας μεταξύ του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ («Ολυμπιακός») και του ΟΘΕΛΛΟΥ ΑΘΗΑΙΝΟΥ («Οθέλλος»).

Ο αγώνας διακόπηκε στο 57ο λεπτό λόγω του γεγονότος ότι οι προβολείς του σταδίου είχαν σβήσει, σύμφωνα τόσο με το Φύλλο Αγώνα όσο και την Έκθεση του Παρατηρητή.

Το σωματείο του Ολυμπιακού, στις 9/4/2019 καταχώρησε ένσταση κατά του κύρους του αγώνα ζητώντας όπως ο αγώνας κατακυρωθεί με σκορ 0-3 υπέρ του Ολυμπιακού. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στον αναφερόμενο αγώνα μέχρι τη στιγμή της διακοπής, προηγείτο η ομάδα του Οθέλλου με 1-0.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Η ένσταση του Ολυμπιακού εδράζεται στον ισχυρισμό ότι για τη διακοπή του αναφερόμενου ποδοσφαιρικού αγώνα υπαίτιο είναι το γηπεδούχο σωματείο του Οθέλλου.

Ειδικότερα το λεκτικό της ένστασης αναφέρει επί λέξει τα ακόλουθα:

«Το φιλοξενούν σωματείο παρά την απαίτηση για χρήση εφεδρικής πηγής ηλεκτρισμού στο στάδιο απέτυχε να παρέχει εναλλακτική πηγή ηλεκτρισμού με αποτέλεσμα τη διακοπή του αγώνα εξ υπαιτιότητος του φιλοξενούν σωματείου, όπως ρητά αναφέρεται στο άρθρο VII 27 της Προκήρυξης του πρωταθλήματος».

Η αναφερόμενη ένσταση κοινοποιήθηκε προς τον Γενικό Γραμματέα του Οθέλλου την ίδια μέρα, δηλαδή 9/4/2019 με επιστολή του Γενικού Γραμματέα της ΚΟΠ μέσα από την οποία δίνονταν σχετικές οδηγίες για την υποβολή των γραπτών θέσεων του Οθέλλου στην αναφερόμενη ένσταση μέχρι τις 11/4/2019 και ώρα 09:00.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ

Ο Οθέλλος μέσω του γραμματέα του καταχώρησε απάντηση στην ένσταση στις 10/4/2019 μέσα από την οποία προβάλλονται οι λόγοι για τους οποίους θεωρούν ότι θα πρέπει η ένσταση του Ολυμπιακού να απορριφθεί.

Ειδικότερα αναφέρονται επί λέξει τα ακόλουθα:
 

  1. Το στάδιο Οθέλλος Αθηαίνου διαθέτει ηλεκτρισμό που παρέχεται από την ΑΗΚ και είναι ο κύριος φορέας ρεύματος του σταδίου και σε κάθε εντός έδρας αγώνα που θα διεξαχθεί νυκτερινός φέρνει εφεδρική γεννήτρια σύμφωνα με την προκήρυξη Β’ κατηγορίας περιόδου 2018-2019,
  2. Κατά την κάθοδο των ομάδων στο γήπεδο τη Παρασκευή 5/4/2019 παρατηρήθηκε από τους φροντιστές μας ότι είχαμε πρόβλημα με το απευθείας ηλεκτρικό ρεύμα  (ΑΗΚ – έπεφτε το αυτόματο).
  3. Επειδή ο αγώνας ήταν νυκτερινός και τηλεοπτικός αποφασίστηκε να ξεκινήσουμε τον αγώνα με την εφεδρική γεννήτρια ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη ροή του αγώνα (άλλωστε δεν υπήρχε χρόνος Παρασκευή αργά το απόγευμα να μας φέρουν εφεδρική της εφεδρικής γεννήτρια στο γήπεδο).


Καταλήγοντας ο Οθέλλος ζητά όπως ο αναφερόμενος αγώνας συνεχιστεί από το λεπτό που διακόπηκε, θεωρώντας ότι δεν υπέχει οιασδήποτε υπαιτιότητας για τη διακοπή του αγώνα.


ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ Ο ΟΘΕΛΛΟΣ

Ο Ολυμπιακός μέσω του συνηγόρου του απέστειλε εμπεριστατωμένο διευκρινιστικό σημείωμα το οποίο ουσιαστικά επικεντρώνεται σε ένα σημείο.

Συγκεκριμένα ο συνήγορος του Ολυμπιακού προβάλλει τον ισχυρισμό ότι από τη στιγμή που υπήρχε πρόβλημα για τη παροχή ηλεκτρισμού από την ΑΗΚ και τέθηκε σε λειτουργία η γεννήτρια, θεωρεί ότι η κύρια πηγή ενέργειας στο συγκεκριμένο αγώνα προήλθε από γεννήτρια και ως εκ τούτου θα έπρεπε το σωματείο του Οθέλλου (σύμφωνα και με τη σχετική προκήρυξη) να διαθέτει εφεδρική (της εφεδρικής) γεννήτρια.

Αυτό εξάλλου υποστήριξε ο συνήγορος του Ολυμπιακού κατά την ακροαματική διαδικασία που έγινε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Αντίθετα ο πρόεδρος του Οθέλλου, ο οποίος εκπροσώπησε το σωματείο κατά την ακροαματική διαδικασία, ισχυρίστηκε ότι η αδυναμία για τη λειτουργία των προβολέων από το ηλεκτρικό ρεύμα της ΑΗΚ διαπιστώθηκε λίγα λεπτά προτού ξεκινήσει το παιχνίδια και είναι γι’ αυτό που τέθηκε σε λειτουργία η εφεδρική γεννήτρια.

Ως εκ τούτου θεωρεί ως κύρια πηγή ενέργειας το ηλεκτρικό ρεύμα της ΑΗΚ ενώ παράλληλα πληρούσε την προϋπόθεση που θέτει η προκήρυξη του πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας, έχοντας στο γήπεδο εφεδρική γεννήτρια.

Με βάση τα πιο πάνω θεωρεί ότι η βλάβη που υπήρξε μεταγενέστερα στην εφεδρική γεννήτρια δεν προσδίδει υπαιτιότητα στο σωματείο του Οθέλλου.

Για σκοπούς ενημέρωσης παραθέτω αυτούσιες τις πρόνοιες της προκήρυξης του πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας αναφορικά με το πιο πάνω ζήτημα.

Εφεδρική Γεννήτρια

25. Σε όλα τα στάδια που διεξάγονται αγώνες του πρωταθλήματος θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη εφεδρική γεννήτρια σε περίπτωση διεξαγωγής του αγώνα ή μέρος αυτού υπό το φως των προβολέων.

26. Σε περίπτωση που για το φωτισμό του σταδίου και/ή μέρος αυτού χρησιμοποιείται σαν κύρια πηγή ενέργειας γεννήτρια, η ομάδα που αγωνίζεται στην έδρα της οφείλει είτε να διατηρεί κατάλληλη εφεδρική γεννήτρια για την γεννήτρια που χρησιμοποιεί ή να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο.

27. Μη ύπαρξη εφεδρικής πηγής ηλεκτρισμού, δεν θα σημαίνει την μη έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση που απαιτηθεί η χρήση εφεδρικής πηγής ηλεκτρισμού για τη συνέχιση του αγώνα, την ευθύνη για τυχόν διακοπή του αγώνα λόγω μη ύπαρξης εφεδρικής πηγής ηλεκτρισμού που να λειτουργεί, θα έχει η ομάδα που αγωνίζεται στην έδρα της.

28. Σε περίπτωση που μετά την χρήση της ηλεκτρικής πηγής ηλεκτρισμού αποδεικνύεται ότι η βλάβη στον φωτισμό δεν μπορεί να αποκατασταθεί, ο αγώνας θα διακόπτεται χωρίς την ευθύνη των διαγωνιζόμενων ομάδων εκτός στην περίπτωση που η ζημιά έχει προκληθεί σκόπιμα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Έχω μελετήσει με μεγάλη προσοχή τόσο την ένσταση που έχει καταχωρηθεί από τον Ολυμπιακό όσο και την απάντηση στην ένσταση που καταχώρησε ο γραμματέας του Οθέλλου ως επίσης και τις διευκρινίσεις που δόθηκαν από αμφότερες τις πλευρές κατά το στάδιο της ακροαματικής διαδικασίας.

Από τα γεγονότα όπως αυτά έχουν τεθεί ενώπιον μου, αυτό που ουσιαστικά καλούμαι να αποφασίσω είναι ποια θα πρέπει να θεωρηθεί ως η κύρια πηγή ενέργειας για σκοπούς ηλεκτροδότησης του σταδίου.

Επί του θέματος αυτού ο ισχυρισμός του Ολυμπιακού επικεντρώνεται στο γεγονός ότι από τη στιγμή που η βλάβη στο δίκτυο της ΑΗΚ διαπιστώθηκε πριν την έναρξη του αγώνα (και ο αγώνας τελικά ξεκίνησε με την εφεδρική γεννήτρια) θα πρέπει να θεωρηθεί ως κύρια πηγή ενέργειας η γεννήτρια. Σε αυτή τη περίπτωση ο Οθέλλος θα έπρεπε (σύμφωνα πάντοτε με τον ισχυρισμό του Ολυμπιακού) να διαθέτει στο γήπεδο εφεδρική της εφεδρικής γεννήτρια.

Αντίθετα η θέση του Οθέλλου εδράζεται στο γεγονός ότι η κύρια πηγή ενέργειας ήταν η ηλεκτροδότηση από την ΑΗΚ και η βλάβη παρουσιάστηκε λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας γι’ αυτό και τέθηκε σε λειτουργία η εφεδρική γεννήτρια.

Έχοντας τα πιο πάνω κατά νου θεωρώ ότι στη βάση των πιο πάνω γεγονότων η κύρια πηγή ενέργειας ήταν η ηλεκτροδότηση του σταδίου από την ΑΗΚ. Η βλάβη που παρουσιάστηκε στην ΑΗΚ λίγο πριν την έναρξη του αγώνα δεν μπορεί να διαφοροποιήσει τη θέση αυτή και ούτε μπορώ να δεχθώ τον ισχυρισμό του Ολυμπιακού ότι αυτόματα η κύρια πηγή ενέργειας θα πρέπει να θεωρηθεί η γεννήτρια.

Ο λόγος που ο νομοθέτης θέλησε να εισαγάγει στην προκήρυξη πρόνοιες που αφορούσαν την υποχρέωση των σωματείων να έχουν εφεδρική πηγή ενέργειας, ήταν ακριβώς για να αντιμετωπίζει περιπτώσεις στις οποίες παρουσιάζεται βλάβη στην κύρια πηγή ενέργειας, όπως δηλαδή και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Το γεγονός ότι η βλάβη αυτή παρουσιάστηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, δεν μπορεί να μεταβάλλει την ιδιότητα του τι πρέπει να θεωρείται κύρια πηγή ενέργειας.

Ως εκ τούτου έχω αποφασίσει ότι η κύρια πηγή ενέργειας σε σχέση με τον αναφερόμενο ποδοσφαιρικό αγώνα ήταν η ηλεκτροδότηση του σταδίου από την ΑΗΚ.

Επίσης θεωρώ ότι ο Οθέλλος ανταποκρινόμενος στις σχετικές πρόνοιες της προκήρυξης του πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας διατηρούσε στο στάδιο εφεδρική γεννήτρια η οποία και τέθηκε σε λειτουργία.

Το γεγονός ότι τελικά παρουσιάστηκε βλάβη στη γεννήτρια αυτή δεν μπορεί να καταστήσει υπαίτιο τον Οθέλλο αφού σύμφωνα με την παράγραφο 28 του μέρους VII της προκήρυξης Β’ κατηγορίας, η διακοπή στις περιπτώσεις αυτές γίνεται χωρίς ευθύνη των διαγωνιζομένων ομάδων.

Στη βάση του πιο πάνω ευρήματος μου ανατρέχω στο άρθρο 2 του μέρους VI της προκήρυξης Β’ κατηγορίας όπου επί λέξει αναφέρονται τα ακόλουθα:

«2. Ο αγώνας που διακόπτεται λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων αναταράξεων της φύσης ή αγώνας που διακόπτεται λόγω έλλειψης επαρκούς φωτισμού για την οποία έλλειψη δεν φέρει ευθύνη η γηπεδούχος ομάδα ή αγώνας που διακόπτεται λόγω ανώτερης βίας, θα συνεχίζεται από το ακριβές σημείο που διακόπηκε με το ίδιο φύλλο αγώνα (το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το σκορ, τις παρατηρήσεις και τις αλλαγές που έχουν ήδη γίνει).

Συνοψίζοντας τα πιο πάνω, έχω αποφασίσει ότι η ένσταση του Ολυμπιακού απορρίπτεται και παράλληλα διατάσσω την ΚΟΠ όπως προχωρήσει στον ορισμό του διακοπέντα αγώνα σε μεταγενέστερη ημερομηνία, με σκοπό την συνέχιση του από το λεπτό στο οποίο διακόπηκε.


Ενόψει του αποτελέσματος στην ένσταση, όλα τα έξοδα που έχουν δημιουργηθεί στα πλαίσια της εκδίκασης της παρούσης υπόθεσης, επιδικάζονται εις βάρος του Ολυμπιακού.

         
 .........................................
Αριστοτέλης Βρυωνίδης 
Αθλητικός Δικαστής
12/4/2019

Επόμενο άρθρο

Μνημόνιο στην Ανόρθωση

Θέλει υπογραφή μνημονίου συναντίληψης ο Χρίστος Πουλλαΐδης, προκειμένου να προχωρήσει
12/04/2019 - 10:30

ΣχετικέςΕιδήσεις

Oι εξ αναβολής αγώνες ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα

Ορίσθηκαν οι εξ αναβολής αναμετρήσεις των... Ευρωπαίων
12/09/2019 - 15:01

Τροποποιείται η προκήρυξη του πρωταθλήματος σε έκτακτη γενική συνέλευση

Οι αντιδράσεις φαίνεται πως φέρνουν δραστικά μέτρα από την Κυπριακή Ομοσπονδία
12/09/2019 - 13:16

Ο ''ιερός σκοπός'' των αναβολών και το παράδειγμα του Άγιαξ

Ο Νίκος Κατσαρός γράφει με αφορμή τις αναβολές και τις μεγάλες αντιδράσεις
11/09/2019 - 17:53

Πάει για αναβολή και το Απόλλωνας - ΑΠΟΕΛ

Άλλο ένα παιχνίδι έτοιμο να αναβληθεί μετά το ΑΠΟΕΛ - Ανόρθωση
11/09/2019 - 14:50

Ευχαριστίες Πετρίδη σε Κούμα και ΚΟΠ

«Ήταν μια χρήσιμη εμπειρία για όλους μας», σημειώνει ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ
10/09/2019 - 21:26

Γ. Κούμας: «Ο Μιχάλης Κωνσταντίνου μας χρωστά 75 λίρες» (ΒΙΝΤΕΟ)

Το έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και οι 75 λίρες που χρωστά ακόμη ο παλαίμαχος άσος
23/08/2019 - 16:05

περισσότερες ειδήσεις

Κύπρος

Γεωργιανοί υποδύονταν... τους Λιθουανούς και τους Ελλαδίτες

Χειροπέδες σε τρία πρόσωπα για κατοχή πλαστών εγγράφων και πλαστογραφίας

Καταγγελία πατέρα ότι η σύζυγος του άρπαξε το 10μηνο παιδί τους και εξαφανίστηκε

Ακαταστασία και ότι έλειπαν βαλίτσες από το σπίτι του ζεύγους διαπίστωσε η Αστυνομία

Έβαλε στο σώμα του κινητά τηλέφωνα και ναρκωτικά προτού μπει στις φυλακές (VID)

Ο ανιχνευτής μετάλλων "κάρφωσε" 28χρονο κατάδικο των Κεντρικών Φυλακών
Ελλάδα

Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών

Δεν χρειάζεται η κατάθεση δικαιολογητικών ή η φυσική παρουσία των επιτυχόντων

Υπ. Παιδείας: Καταργεί την αναγραφή θρησκεύματος στα πιστοποιητικά σπουδών

Η Υπουργός δήλωσε ότι στόχος είναι να καλλιεργεί ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς

"Κλείδωσε" η συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στη Νέα Υόρκη

Θα συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Διεθνή

Φόρεσαν χειροπέδες στον ένοπλο που απειλούσε να ανατινάξει γέφυρα στο Κίεβο

Η αστυνομία είχε χαρακτηρίσει "προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης" την ενέργειά του

Δήμαρχος στη Γαλλία υποχρεώνει τους κατοίκους της πόλης να είναι χαρούμενοι

Τους απαγορεύει να ακούν λυπητερή μουσική ή να διαβάζουν βιβλία με κακό τέλος

Τραμπ: «Η έσχατη επιλογή μας με το Ιράν είναι να πάμε σε πόλεμο»

Για "οικονομική τρομοκρατία"​​​​​​​ κάνει λόγο ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας

tv news

«Η Φαμίλια» Β’ Κύκλος με...μαφία, νονά και κουφέτα γάμου, έρχεται στον Alpha!

Το αψυχολόγητο ζεύγος «Χατζηβασιλείου» παντρεύεται ξανά...Πρεμιέρα Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου
Alpha TV Κύπρου

Όλοι έχουν μια ιστορία... Ποιο είναι το τραγούδι της δικής σου;

Στείλτε και εσείς τη δική σας ιστορία, για να ετοιμάσουμε μία μοναδική έκπληξη!
Alpha TV Κύπρου

δείτε σήμερα

Πέμ, 19/09/2019 - 09:30ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 19/09/2019 - 10:15ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Πέμ, 19/09/2019 - 11:00ALPHA ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Πέμ, 19/09/2019 - 13:15ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Πέμ, 19/09/2019 - 15:30ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Πέμ, 19/09/2019 - 17:30ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Πέμ, 19/09/2019 - 18:00ALPHA NEWS
Πέμ, 19/09/2019 - 18:10ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ
Πέμ, 19/09/2019 - 18:40ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Πέμ, 19/09/2019 - 19:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Πέμ, 19/09/2019 - 20:20ALPHA NEWS
Πέμ, 19/09/2019 - 21:158 ΛΕΞΕΙΣ
Πέμ, 19/09/2019 - 23:00ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ
Πέμ, 19/09/2019 - 23:45ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ
Παρ, 20/09/2019 - 00:30ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ
Παρ, 20/09/2019 - 01:158 ΛΕΞΕΙΣ
Παρ, 20/09/2019 - 02:45ΜΕΤΑ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
Παρ, 20/09/2019 - 04:15ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
Παρ, 20/09/2019 - 06:00KITCHEN LAB
Παρ, 20/09/2019 - 06:45ALPHA ΚΑΛΗΜΕΡΑ