Παραιτήθηκε σύσσωμο το Δ.Σ της Ανόρθωσης

Τετάρτη, 17/4/2024 - 17:59
ΣΑΝΤΗΣ

Εξέλιξη προκύπτει στα διοικητικά της Ανόρθωσης αφού σύσσωμο το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να υποβάλει την παραίτηση του. Πλέον, γίνονται προσπάθειες για την επόμενη ημέρα αν βρεθεί κάποιος ενδιαφερόμενος. 

Πάντως, στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται πως συνεχίζονται οι προσπάθειες για αποφυγή οποιασδήποτε αρνητικής συνέπειας της ομάδας είτε αυτή αφορά αφαίρεση βαθμών είτε απαγόρευση μεταγραφών. 

Η ανακοίνωση της Ανόρθωσης: «To Δ.Σ. της Ανόρθωσης Αμμοχώστου σε σημερινή του συνεδρία αποφάσισε όπως υποβάλει σύσσωμο την παραίτησή του και καλέσει οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο να παρουσιάσει το συνδυασμό του ενώπιον της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου στις 24/4 για να πάρει τη σχετική έγκριση.

Σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί ενδιαφερόμενος μέχρι την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, 24/4/2024, τότε σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο παρουσιαστεί ενδιαφερόμενος το νυν Δ.Σ. θα συγκαλέσει, εντός 24ωρου, άτυπη Γενική Συνέλευση για έγκριση του νέου Δ.Σ.

Για τήρηση του καταστατικού που προνοεί 15 μέρες προειδοποίηση για σύγκληση Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, το υφιστάμενο Δ.Σ. θα εκχωρήσει όλες τις εξουσίες στα άτομα που θα αποτελούν το νέο Δ.Σ. μέχρι τη διεξαγωγή της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης. 

Το νυν Δ.Σ. συνεχίζει την προσπάθεια για αποφυγή οποιασδήποτε συνέπειας για την ομάδα, είτε αυτή αφορά αφαίρεση βαθμών είτε απαγόρευση μεταγραφών».