Έκλεβε για 3 μήνες από σπίτια μέχρι πρατήρια καυσίμων, ύποπτος για 27 υποθέσεις