Τον σταμάτησαν για έλεγχο και αυτός τους παρέδωσε σακούλι με ναρκωτικά