Παπαναστασίου: Η ενέργεια δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη