Παπαναστασίου: 40% μειωμένη η τιμή του ρεύματος αν είχε ολοκληρωθεί το τερματικό