Έτσι παίρνουν την απόφαση και μπαίνουν στις βάρκες του θανάτου