Ανατροπή για Φιλιππίδη: Τρεις προτάσεις για να επιστρέψει στο... θέατρο