ΗΠΑ: Μαζικό μπλακ αουτ σε βασικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες