Πυρκαγιά στο κρατικό δάσος Παρεκκλησιάς, στη «μάχη» και πτητικό μέσο