ΠτΔ: Απόλυτες συγκλίσεις και κοινοί στόχοι με τα κόμματα για Τοπική Αυτοδιοίκηση