Κουμής: Ανάγκη συνεργασίας με άλλες χώρες για τις προκλήσεις τουρισμού