"Κατά λάθος" πήρε το ρολόι μαζί του... ο Αρχιμανδρίτης του Οικ. Πατριαρχείου