Λ. Φουρλάς: Η Τουρκία θέλει μόνο να πάρει χωρίς να δώσει