Σε κοινή άσκηση με το ψευδοκράτος η Ισπανία και η Πολωνία