Πολωνία-Ισπανία αποχωρούν από άσκηση της Τουρκίας που συμμετέχει το ψευδοκράτος