Ανάλυση του Economist κατατάσσει ψηλά την Τουρκία ως αναδυόμενο εξαγωγέα όπλων