Πόρισμα για τον τραυματισμό του ΕΛΔΥΚάριου εντός δύο εβδομάδων, ζήτησε ο Αρχηγός