Ο Ιωάννης Πολυκάρπου το νέο θύμα της ασφάλτου-Διερευνάται φόνος εκ προμελέτης