Η δημιουργία Ηπατολογικής Κλινικής επί τάπητος, απογοητευμένοι οι ασθενείς