Παίρνουν πίσω τα συμβόλαια από 98 ενοικιαστές τουρκοκυπριακών υποστατικών