Κουκκίδου: Ενημέρωσε για δημιουργία ανεξάρτητης αρχής ελέγχου κυρώσεων της ΕΕ