Υπ. Ενέργειας: Αξιοποίηση φυσικού πλούτου με τρόπο βοηθητικό στη λύση Κυπριακού