Υπέρ της «ενιαίας φωνής» της ΕΕ για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή η Κύπρος